โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างเช็คเลย! ตรวจสอบเอกสารโอนที่ดิน 2023

อยากรู้ไหม โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับใครที่อยากรู้ว่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง หรือโอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป จะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้ คือบัตรประชาชนพร้อมสำเนาและเซ็นรับรอง ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาและเซ็นรับรอง เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีให้บุคคลอื่นมาทำเรื่องการโอนที่ดินแทน) ถ้าถามว่าการรู้ว่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างสำคัญยังไง ก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อรู้ใช้อะไรบ้าง เราก็สามารถโอนที่ดินได้อย่างสะดวกราบรื่น แต่ถ้าผู้โอนคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่าในในประเด็นโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 2566 ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ช่องทางออนไลน์ผ่านกระทู้ pantip และ youtube หรือจะติดต่อกรมที่ดินประจำจังหวัดโดยตรงก็ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากเราจะโอนที่ดินออนไลน์แต่ไม่ได้ตรวจสอบหรือเช็คความถูกต้องของเอกสารให้ดีก่อน ก็อาจเกิดปัญหาระหว่างการโอนที่ดินได้นั่นเอง

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง เรื่องที่พ่อแม่ของลูกต้องรู้

หนึ่งเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ของลูกทุกคนต้องรู้ คือรู้ว่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง หรือเอกสารโอนที่ดินให้ลูกประกอบด้วยเอกสารอะไรบ้าง เพราะพ่อแม่ที่อุตส่าห์สร้างเนื้อสร้างตัว และสร้างฐานะขึ้นมาจนมีบ้านเป็นของตัวเอง หากจะโอนให้ลูกในฐานะผู้รับโอน ก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย ส่วนพ่อแม่คนไหนที่ยังไม่รู้ว่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง อยากบอกว่าเอกสารโอนที่ดินหลัก ๆ ประกอบไปด้วยบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของพ่อแม่ ใบจดทะเบียนสมรสของพ่อและแม่ รวมถึงบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของลูก แต่ถ้าลูก ๆ ต้องการให้คนอื่นมาทำเรื่องโอนที่ดินออนไลน์แทน ก็ต้องมีใบมอบอำนาจให้บุคคลท่านนั้นมาทำเรื่องแทน โดยบุคคลที่มาทำเรื่องแทนก็ต้องมีบัตรประชาชนและใบรับมอบอำนาจด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าการโอนที่ดินซื้อขายของพ่อแม่และลูกเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ ซึ่งหากใครที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง ก็สามารถสอบถามกรมที่ดินประจำจังหวัดได้เลย

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง เรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรใส่ใจ

ไม่ว่าใครก็ตามที่มีบ้านหรือที่ดินของตัวเอง ควรใส่ใจในเรื่องของเอกสารโอนที่ดิน เพราะหากวันหนึ่งต้องการโอนที่ดินให้กับคนรู้จัก ก็จะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยว่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง หรือเอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อเป็นอย่างไร ก็อาจเสียเวลาตอนทำเรื่องโอนหน้างาน แต่ถ้าเราเตรียมพร้อมและศึกษาว่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างตั้งแต่ตอนนี้ เราก็จะไม่ได้ต้องเสียเวลาเมื่อต้องมีการโอนที่ดินซื้อขายจริง ๆ สำหรับช่องทางศึกษาหาข้อมูลว่าโอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สามารถดูข้อมูลจากช่องทางออนไลน์ทั่วไปได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์กรมที่ดิน บทความรีวิวการเงิน และกระทู้ pantip เกี่ยวกับเรื่องของโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 

Scroll to Top