ทำความรู้จักกับหนังสือรับรองเงินเดือน พร้อมดูประโยชน์ข้อดีของการมีไว้

หนังสือรับรองเงินเดือน สำคัญอย่างไร

หนังสือรับรองเงินเดือน คือเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งของพนักงานประจำ ซึ่งช่วยยืนยืนว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ เริ่มทำงานวันแรกตั้งแต่ตอนไหน รวมถึงมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานของเรา นอกจากนี้ หนังสือรับรองเงินเดือนยังมี ประโยชน์หรือข้อดีคือใช้เป็นเอกสารที่ในการขอสินเชื่อทั้งจากธนาคารสาขาและช่องทางออนไลน์ อีกทั้งแบบหนังสือรับรองเงินเดือนยังถูกใช้สำหรับการขอวีซ่าได้ด้วย ทั้งนี้ การขอหนังสือรับรองเงินเดือนในปี 2023 นั้น มีเงื่อนไขที่ควรรู้คร่าว ๆ ว่าหากใช้ในการขอสินเชื่อหรือทำบัตรเครดิตกับธนาคาร จะใช้งานได้ไม่เกิน 1 เดือน หรือ 30 วัน ส่วนการใช้แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนเพื่อติดต่อหน่วยงานราชการปี 2566 จะมีอายุใช้งาน 3 เดือน หรือ 90 วัน และพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อทำวีซ่าจะใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือน หรือ 30 วันนั่นเอง เมื่อรู้เงื่อนไขแบบนี้แล้ว ก็อย่าลืมดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือน แล้วใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ของแต่ละรูปแบบ

รายละเอียดข้อมูลที่ต้องมีในหนังสือรับรองเงินเดือน

บริษัทเอกชนที่ออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้าง หรืออนุมัติหนังสือรับรองเงินเดือนควรมีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่ครบถ้วน เช่น ถ้อยคำที่ระบุว่าสิ่งนี้คือหนังสือรับรองเงินเดือน, ชื่อนามสกุลของพนักงาน, ชื่อบริษัทที่ทำงาน, ตำแหน่งงานที่ทำ, วันเดือนปีที่เริ่มต้นทำงาน, อัตราเงินเดือนโดยไม่นับรวมผลตอบแทนอื่น ๆ, การระบุถึงความต้องการใช้แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนว่าเอาไปทำอะไร, วันที่ในการออกหนังสือรับรองเงินเดือน, ลานมือชื่อผู้ออกหนังสือรับรองเงินเดือน และตราประทับของบริษัท สำหรับวัตถุประสงค์หลักของเอกสารชนิดนี้ คือการใช้หนังสือรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิต และหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ขอทำวีซ่านั่นเอง เรียกได้ว่าหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาด แต่กระนั้นก็มีข้อเสียบางอย่างคือ ไม่ได้เป็นเอกสารที่มีประโยชน์ครอบจักรวาลขนาดนั้น เพราะการขอสินเชื่อหรือทำบัตรเครดิต ผู้กู้จะต้องใช้เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน

พนักงานประจำสามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือนได้ด้วยตัวเองหรือไม่

พนักงานประจำไม่สามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือน หรือพิมพ์แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนด้วยตัวเองได้ เพราะจะต้องเป็นหน้าที่ของบริษัทเท่านั้นที่จะออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้าง ซึ่งพนักงานประจำที่ต้องการใช้หนังสือรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิต หรือติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ สามารถขอหนังสือรับรองเงินเดือนปี 2023 ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR นั่นเอง อย่างไรก็ตาม เป็นที่รู้กันดีว่าหนังสือรับรองเงินเดือน คือเอกสารที่มีข้อดีและประโยชน์อย่างมากต่อพนักงานประจำ เพราะเป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดของการทำงานของเราอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เงินเดือนไม่รวมรายได้อื่น ๆ วันที่เริ่มต้นทำงานจนถึงปัจจุบัน และอื่น ๆ อีกมากมาย ฉะนั้น พนักงานประจำจึงควรศึกษาทำความรู้จักหนังสือรับรองเงินเดือนเอาไว้บ้างก็ดี

Scroll to Top